eindredactietekst

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen: Goed gehoord?

askv-mapp

In 2009 bestond het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP) drie jaar. Het ASKV publiceerde een verslag van drie jaar MAPP, met een helder overzicht van alle knelpunten in de asielprocedure en aanbevelingen om deze knelpunten aan te pakken. Ik deed voor het ASKV de eindredactie van deze publicatie.

Lees verder