eindredactieonderzoektekst

NCDO: onderzoekssamenvattingen

ncdo onderzoek

Voor het kenniscentrum van NCDO heb ik een aantal samenvattingen van onderzoeken geschreven en geredigeerd. De onderwerpen waren:

  • subsidiebehoeften van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland
  • identiteitsvorming van Ghanese jongeren in Nederland en hun verbondenheid met Ghana
  • kennis Nederlanders over ontwikkelingsbeleid en mening over rol migranten
  • inzet van scholen voor goede doelen
  • jonge wereldburgers: kinderen over de wereld om hen heen