eindredactietekst

Nederlands Jeugdinstituut: Toolkit 16-27

toolkit 16 27

Het Nederlands Jeugdinstituut helpt gemeenten en professionals bij de ondersteuning van kwetsbare jongeren van 16-27 jaar. Ik deed voor hen de eindredactie over de Toolkit 16-27, waarin informatie en tips staan om jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar zelfstandigheid.

Je kunt de toolkit downloaden op de website van het NJI