inpsiratiewijzer movisie

Movisie: Eindredactie ‘Lokaal samenspel’

Posted on Posted in eindredactie, tekst

Voor kennisinstituut Movisie deed ik de eindredactie over een publicatie over ‘Living Labs’. Dat zijn trajecten waarin gemeenten, zorgorganisaties en burgerinitiatieven hun samenwerking op het gebied van zorg en welzijn vormgeven. Steeds meer bewoners willen zelf zorg en ondersteuning organiseren in hun eigen wijk of dorp. Om dat goed en met plezier te kunnen doen […]

askv-mapp

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen: Goed gehoord?

Posted on Posted in eindredactie, tekst

In 2009 bestond het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP) drie jaar. Het ASKV publiceerde een verslag van drie jaar MAPP, met een helder overzicht van alle knelpunten in de asielprocedure en aanbevelingen om deze knelpunten aan te pakken. Ik deed voor het ASKV de eindredactie van deze publicatie. Lees verder

P! september 2008

NCDO: eindredactie P! Magazine

Posted on Posted in achtergrond, eindredactie, interview, tekst

Van mei 2008 tot december 2010 was ik eindredacteur van het tijdschrift P!. Dit blad maakte ik in opdracht van NCDO en Wilde Ganzen voor mensen die kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden ondersteunen, de zogenaamde particuliere initiatieven. Als eindredacteur maakte en bewaakte ik de planning, zat redactievergaderingen voor, stuurde journalisten, fotografen en vormgevers aan en zorgde […]

ncdo onderzoek

NCDO: onderzoekssamenvattingen

Posted on Posted in eindredactie, onderzoek, tekst

Voor het kenniscentrum van NCDO heb ik een aantal samenvattingen van onderzoeken geschreven en geredigeerd. De onderwerpen waren: subsidiebehoeften van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland identiteitsvorming van Ghanese jongeren in Nederland en hun verbondenheid met Ghana kennis Nederlanders over ontwikkelingsbeleid en mening over rol migranten inzet van scholen voor goede doelen jonge wereldburgers: kinderen […]